Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2256(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0347/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0347/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0467

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6.12. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0467)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου