Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2118(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0472

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6.17. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0472)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου