Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2119(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0323/2016

Ingediende teksten :

A8-0323/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0474

Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel

6.19. Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0474)

Juridische mededeling - Privacybeleid