Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2119(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0323/2016

Ingivna texter :

A8-0323/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0474

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.19. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0474)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy