Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2047(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0353/2016

Ingivna texter :

A8-0353/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0475

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.20. Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (omröstning)
CRE

Betänkande om det gemensamma förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för avvisande av det gemensamma förslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0475)

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande) föreslog följande tekniska ändring i avsnitt I (Europaparlamentet - Tjänsteförteckning):

Återinförande av fotnoten på sidan 1 från 2015 års budget:

"Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän."

Innan han undertecknade budgeten för budgetåret 2017 gjorde talmannen följande uttalande:

"Förlikningskommitténs gemensamma förslag av den 17 november 2016 har godkänts av både parlamentet och rådet. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för budgetåret 2017 kan således betraktas som slutfört. Jag förklarar härmed unionens budget 2017 för antagen."

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy