Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1285/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0476

Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel

6.21. Situace v Itálii po zemětřeseních (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ B8-1284/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1285/2016

(nahrazující B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 a B8-1296/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda a Franc Bogovič za skupinu PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula a Victor Boştinaru za skupinu S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Frédérique Ries za skupinu ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini a Eleonora Evi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0476)

Právní upozornění - Ochrana soukromí