Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1285/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel

6.21. Olukord Itaalias pärast maavärinaid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1284/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1285/2016

(asendades B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ja Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0476)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika