Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1285/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0476

Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel

6.21. Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1284/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1285/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ja Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0476)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö