Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1285/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0476

Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela

6.21. Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1284/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1285/2016

(zastępujący B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 i B8-1296/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda i Franc Bogovič, w imieniu grupy PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini i Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0476)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności