Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1285/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

Proces-verbal
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles

6.21. Situația din Italia după cutremure (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 și B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1284/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1285/2016

(care înlocuiește B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 și B8-1296/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda și Franc Bogovič, în numele Grupului PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0476)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate