Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1285/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0476

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.21. Situationen i Italien efter jordskalven (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 och B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1284/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1285/2016

(ersätter B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 och B8-1296/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda och Franc Bogovič, för PPE-gruppen;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Frédérique Ries, för ALDE-gruppen;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0476)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy