Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel

6.24. Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1310/2016

(nahrazující B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská a Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi a Eric Andrieu za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoa Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk a Pavel Telička za skupinu ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0479)

(Návrh usnesení B8-1315/2016 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí