Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/3001(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1310/2016

Arutelud :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0479

Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel

6.24. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1310/2016

(asendades B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ja Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0479)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1315/2016 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika