Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1310/2016

Keskustelut :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0479

Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel

6.24. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1310/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ja Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0479)

(Päätöslauselmaesitys B8-1315/2016 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö