Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1310/2016

Debaty :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0479

Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela

6.24. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1310/2016

(zastępujący B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 i B8-1324/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, w imieniu grupy PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi i Eric Andrieu, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoi Arne Gericke, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk i Pavel Telička, w imieniu grupy ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0479)

(Projekt rezolucji B8-1315/2016 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności