Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0479

Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel

6.24. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1310/2016

(nahrádzajúci B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 a B8-1324/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, v mene skupiny PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi a Eric Andrieu, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoa Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0479)

(Návrh uznesenia B8-1315/2016 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia