Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3001(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1310/2016

Debatter :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0479

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.24. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 och B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1310/2016

(ersätter B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 och B8-1324/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská och Teresa Jiménez-Becerril Barrio, för PPE-gruppen;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi och Eric Andrieu, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittooch Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk och Pavel Telička, för ALDE-gruppen;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0479)

(Resolutionsförslag B8-1315/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy