Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000134/2016 (B8-1809/2016)

Συζήτηση :

PV 24/11/2016 - 12
CRE 24/11/2016 - 12

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6.25. Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000134/2016) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0480)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου