Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Maria Grapini käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0457)


6.2. Soveltamispäivä: vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0458)


6.3. EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiribatin tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0459)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Salomonsaarten välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0460)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.5. EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mikronesian liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0461)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.6. EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tuvalun välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0462)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.7. EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0463)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.8. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arvioinnista [2016/2045(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0464)


6.9. Tuomioistuimen lausunto siitä, onko Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta yhteensopiva perussopimusten kanssa (äänestys)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotuksen rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevasta Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys – Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström ja Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Päätöslauselmaesitykset B8-1304/2016 ja B8-1305/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1304/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1305/2016

Hylättiin


6.10. Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Jan Philipp Albrecht käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0465)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.11. EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0466)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.12. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0467)


6.13. Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen kokonaismäärärahasiirron seurauksena, ESIR-rahaston voimassaolon pidentäminen, Frontexin henkilöstötaulukon muuttaminen sekä tulojen tarkistaminen (omat varat) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0468)


6.14. Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2016 varainhoitovuodeksi 2016: Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn päätyttyä ja päätöksen tultua voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0469)


6.15. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0470)


6.16. Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2016 varainhoitovuodeksi 2016, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0471)


6.17. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0346/2016)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0472)


6.18. Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0351/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0473)


6.19. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2017 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0474)


6.20. Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (äänestys)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 koskevasta yhteisestä tekstistä [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa. Esittelijät: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(yhteisen tekstin hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0475)

Puheenvuorot:

Indrek Tarand (esittelijä) on esittänyt seuraavan teknisen muutoksen pääluokkaan I (Euroopan parlamentti - Henkilöstötaulukko):

Palautetaan vuoden 2015 talousarvion sivulla 1 oleva alaviite:

"Näistä kolme on ansioituneille virkamiehille poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi)."

Puhemies antoi ennen varainhoitovuoden 2017 talousarvion allekirjoittamista seuraavan lausuman:

"Sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet 17. marraskuuta 2016 pidetyssä sovittelukomitean kokouksessa laaditun yhteisen tekstin. Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Varainhoitovuoden 2017 talousarviomenettely voidaan katsoa saaduksi päätökseen. Julistan Euroopan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2017 lopullisesti hyväksytyksi."


6.21. Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1284/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1285/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ja Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0476)


6.22. Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (äänestys)

Mietintö komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksista – suuntaviivoja [2016/2080(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0477)


6.23. Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (äänestys)

Mietintö merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvästä vastuusta, korvauksista ja taloudellisista turvajärjestelyistä [2015/2352(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0478)


6.24. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1310/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ja Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0479)

(Päätöslauselmaesitys B8-1315/2016 raukesi.)


6.25. Energian saatavuus kehitysmaissa (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000134/2016) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Energian saatavuus kehitysmaissa (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 12).

Päätöslauselmaesitys B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0480)


6.26. Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamisesta [2016/2011(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0481)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö