Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel

7. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Situácia v Taliansku po zemetraseniach(2016/2988(RSP)) – B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Správa: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Prístup k energii v rozvojových krajinách(2016/2885(RSP)) – B8-1227/2016
Seán Kelly

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia