Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 1. december 2016 - Bruxelles

9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra medlemmerne:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om jagtens betydning for samfundet og miljøet (B8-1183/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om beskyttelse af den europæiske hamster i Alsace (B8-1216/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod at banker med kapitalunderskud kan udbetale udbytte (B8-1217/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn og Jean-François Jalkh. Forslag til beslutning om antibiotikaresistens (B8-1218/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtteprogrammet for reformer og medlemsstaternes involvering (B8-1219/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om Kommissionens indblanding (B8-1221/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om bekæmpelse af madspild (B8-1222/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Bernard Monot. Forslag til beslutning om ophævelse af EU's økonomiske sanktioner mod Den Russiske Føderation (B8-1223/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde og Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til blinde og synshæmmede (B8-1225/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om ulighederne mellem EU's medlemsstater for så vidt angår økonomisk udvikling (B8-1236/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om emissioner fra kulfyrede elektricitetsværker (B8-1242/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Marine Le Pen. Forslag til beslutning om mekanismen for omfordeling af migranter (B8-1243/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af kontrolmekanismer med henblik på at gøre de såkaldte innovative opstartsvirksomheder reelt effektive inden for innovation og digitalisering (B8-1244/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af mindreårige med henblik på at undgå, at de forsvinder (B8-1245/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Konstantinos Papadakis og Sotirios Zarianopoulos. Forslag til beslutning om forbud mod gennemførelse af tvangsauktioner af primære og sekundære boliger og om mindskning af byrden for den stærkt gældstyngede arbejderklasse (B8-1248/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik