Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel

9. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek jahipidamise tähtsuse kohta ühiskonna ja keskkonna jaoks (B8-1183/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa hamstri kaitse kohta (B8-1216/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek alakapitaliseeritud pankade kõigi dividendimaksete keelustamise kohta (B8-1217/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-1218/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek reformide tugiprogrammi ning liikmesriikide osalemise kohta selles (B8-1219/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni sekkumise kohta (B8-1221/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vastu võitlemise kohta (B8-1222/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu poolt Venemaa Föderatsioonile kehtestatud majandussanktsioonide tühistamise kohta (B8-1223/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde ja Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pimedate ja vaegnägijate toetamise kohta (B8-1225/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu ebavõrdsuse kohta (B8-1236/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek söeküttel töötavate elektrijaamade heidete kohta (B8-1242/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Marine Le Pen. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise mehhanismi kohta (B8-1243/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kontrollimehhanismide loomise kohta eesmärgiga muuta nn innovaatilised idufirmad innovatsiooni ja digiteerimise valdkonnas tõeliselt tõhusaks (B8-1244/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek laste kaitse kohta eesmärgiga vältida nende kadunuks jäämist (B8-1245/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Resolutsiooni ettepanek elu- ja puhkemajade enampakkumisel müümise keelamise ning suurtes võlgades töövõtjate elanikkonnakihi koormuse vähendamise kohta (B8-1248/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika