Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys metsästyksen merkityksestä yhteiskunnalle ja ympäristölle (B8-1183/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen hamsterin suojelemisesta Alsacessa (B8-1216/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys pääomavajeesta kärsivien pankkien osingonmaksun kieltämisestä (B8-1217/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys antibioottiresistenssistä (B8-1218/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys rakenneuudistusten tukiohjelmasta ja jäsenvaltioiden osallistumisesta siihen (B8-1219/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys komission puuttumisesta EU:n jäsenvaltioiden poliittiseen ja demokraattiseen elämään (B8-1221/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksen torjumisesta (B8-1222/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Bernard Monot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin Venäjän federaatioon kohdistamien talouspakotteiden poistamisesta (B8-1223/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde ja Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sokeiden ja näkövammaisten tukemisesta (B8-1225/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys unionin jäsenvaltioiden epätasaisesta taloudellisesta kehityksestä (B8-1236/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys hiilivoimaloiden päästöistä (B8-1242/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Marine Le Pen. Päätöslauselmaesitys maahantulijoiden siirtomekanismista (B8-1243/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sellaisten seurantamekanismien luomisesta, joilla aloittelevat yritykset saadaan todella tehokkaiksi innovoinnin ja digitalisoinnin alalla (B8-1244/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys alaikäisten suojelusta heidän katoamistensa estämiseksi (B8-1245/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Päätöslauselmaesitys ensisijaisten ja vapaa-ajan asuntojen huutokaupan kieltämisestä sekä voimakkaasti velkaantuneen työtä tekevän väestön velkojen helpottamisesta (B8-1248/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö