Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - Briuselis

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medžioklės svarbos socialiniu ir aplinkos aspektais (B8-1183/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paprastųjų žiurkėnų išsaugojimo (B8-1216/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo nepakankamai kapitalo turintiems bankams mokėti dividendus (B8-1217/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ir Jean-François Jalkh. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsparumo antibiotikams (B8-1218/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reformų rėmimo programos ir valstybių narių dalyvavimo (B8-1219/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos kišimosi (B8-1221/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su maisto švaistymu (B8-1222/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos ekonominių sankcijų Rusijos Federacijai panaikinimo (B8-1223/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde ir Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos akliesiems ir silpnaregiams (B8-1225/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės raidos nelygybės (B8-1236/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl anglis naudojančių elektrinių išmetamų teršalų (B8-1242/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Marine Le Pen. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų perkėlimo mechanizmo (B8-1243/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kontrolės mechanizmų sukūrimo, kad vadinamosios novatoriškos pradedančiosios įmonės sėkmingai veiktų inovacijų ir skaitmeninimo srityje (B8-1244/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų apsaugos ir priemonių, užkertančių kelią jų dingimui (B8-1245/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Konstantinos Papadakis ir Sotirios Zarianopoulos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo aukcione parduoti gyvenamuosius ir poilsio namus ir labai įsiskolinusių šalies darbuotojų grupei priklausančių gyventojų skolos naštos sumažinimo (B8-1248/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika