Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris - Brisele

9. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību sociālo un ekoloģisko nozīmi (B8-1183/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kāmja (Cricetus cricetus) aizsardzību (B8-1216/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dividenžu izmaksas aizliegumu bankām ar nepietiekamu kapitālu (B8-1217/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku rezistenci (B8-1218/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta programmu reformām un dalībvalstu iesaistīšanu (B8-1219/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas iejaukšanos (B8-1221/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret pārtikas nelietderīgu izmantošanu (B8-1222/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības ekonomisko sankciju pret Krievijas Federāciju atcelšanu (B8-1223/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde un Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu neredzīgām un vājredzīgām personām (B8-1225/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nevienlīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas attīstībā (B8-1236/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par emisijām no ogļu elektrostacijām (B8-1242/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Marine Le Pen. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu pārcelšanas mehānismu (B8-1243/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kontroles mehānismu izveidi jaunuzņēmumu īsteni efektīvas darbības nodrošināšanai inovācijas un digitalizācijas jomā (B8-1244/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepilngadīgo aizsardzību nolūkā nepieļaut viņu pazušanu (B8-1245/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Konstantinos Papadakis un Sotirios Zarianopoulos. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mājokļu un brīvdienu mājokļu izsolīšanas aizliegumu un ar lielām parādsaistībām apgrūtināto darba ņēmēju atslogošanu (B8-1248/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

Juridisks paziņojums - Privātuma politika