Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel

9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het belang van de jacht voor de maatschappij en het milieu (B8-1183/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese hamster (B8-1216/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het verbod op het uitkeren van dividenden door ondergekapitaliseerde banken (B8-1217/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over antibioticaresistentie (B8-1218/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het steunprogramma voor hervormingen en de betrokkenheid van de lidstaten (B8-1219/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over inmenging van de Commissie (B8-1221/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het uitbannen van voedselverspilling (B8-1222/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Bernard Monot. Ontwerpresolutie over opheffing van de economische sancties van de Europese Unie tegen de Russische Federatie (B8-1223/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde en Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor blinden en slechtzienden (B8-1225/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de verschillen in economische ontwikkeling tussen de lidstaten van de Europese Unie (B8-1236/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de emissies van steenkoolcentrales (B8-1242/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Marine Le Pen. Ontwerpresolutie over het mechanisme voor de herplaatsing van migranten (B8-1243/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de instelling van controlemechanismen om zogeheten innoverende start-ups werkelijk efficiënt te maken op het gebied van innovatie en digitalisering (B8-1244/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van minderjarigen ter voorkoming van hun verdwijning (B8-1245/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Konstantinos Papadakis en Sotirios Zarianopoulos. Ontwerpresolutie over een verbod op gedwongen veiling van de eerste en tweede woningen en over verlichting van te zware schuldenlast onder de arbeidersbevolking (B8-1248/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid