Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om jaktens betydelse för samhället och miljön (B8-1183/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bevarandet av den europeiska hamstern (B8-1216/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot all utbetalning av utdelning för underkapitaliserade banker (B8-1217/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om antibiotikaresistens (B8-1218/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stödprogrammet för reformer och medlemsstaternas deltagande (B8-1219/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om kommissionens inblandning (B8-1221/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kampen mot livsmedelsslöseri (B8-1222/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Bernard Monot. Förslag till resolution om upphävande av EU:s sanktioner mot Ryska federationen (B8-1223/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde och Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till blinda och synskadade (B8-1225/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om olika ekonomiska förutsättningar mellan Europeiska unionens medlemsstater (B8-1236/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om utsläpp från kolkraftverk (B8-1242/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Marine Le Pen. Förslag till resolution om omplaceringsmekanismen för migranter (B8-1243/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontrollmekanismer så att nystartade innovativa företag blir verkligt aktiva på området för innovation och digitalisering (B8-1244/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av minderåriga och åtgärder mot deras försvinnanden (B8-1245/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Konstantinos Papadakis och Sotirios Zarianopoulos. Förslag till resolution om förbud mot auktionering av permanent- och fritidsbostäder och om lättnader för överskuldsatta arbetare i de breda folklagren (B8-1248/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy