Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και δημιουργία των Εγγυήσεων ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : DEVE
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

Επιτροπή LIBE

- Προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και τον εκσυγχρονισμό της τελωνιακής ένωσης (2016/2031(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: AFET, EMPL, LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου