Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel

10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

CONT-valiokunta

- Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE-valiokunta

- Kohti EU:n ja Turkin välistä uutta kaupankäyntikehystä kahdenvälisen kaupan edistämiseksi ja tulliliiton uudistamiseksi (2016/2031(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, EMPL, LIBE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö