Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel

10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen in de aanwijzing van commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie CONT

- Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFSD) en invoering van de EFSD-garantie en het EFSD-garantiefonds (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
verwezen naar ten principale: DEVE
advies: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

Commissie LIBE

- Naar een nieuw handelskader tussen de EU en Turkije met het oog op de verbetering van de bilaterale handelsbetrekkingen en de modernisering van de douane-unie (2016/2031(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, EMPL, LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid