Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel

10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

– Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
predložené gestorskému výboru: DEVE
stanovisko: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

výbor LIBE

– Smerom k novému obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom na posilnenie dvojstranných obchodných vzťahov a modernizáciu colnej únie (2016/2031(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, EMPL, LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia