Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (разискване)
 3.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 4.Състав на Парламента
 5.Тържествено заседание - Тунис
 6.Време за гласуване
  6.1.Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (гласуване)
  6.10.Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** (гласуване)
  6.12.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (гласуване)
  6.13.Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (гласуване)
  6.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси (гласуване)
  6.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)
  6.16.Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (гласуване)
  6.17.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (гласуване)
  6.18.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (гласуване)
  6.19.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.20.Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект (гласуване)
  6.21.Положението в Италия след земетресенията (гласуване)
  6.22.Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (гласуване)
  6.23.Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (гласуване)
  6.24.Положението в Демократична република Конго (гласуване)
  6.25.Достъп до енергия в развиващите се държави (гласуване)
  6.26.Прилагане на eвропейската заповед за плащане (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Внесени документи
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (202 kb) Списък на присъствалите (60 kb)    Поименни гласувания (2024 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (36 kb) Поименни гласувания (82 kb) 
 
Протокол (277 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (565 kb) Поименни гласувания (1487 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност