Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (rozprava)
 3.Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Slavnostní zasedání – Tunisko
 6.Hlasování
  
6.1.Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Datum použitelnosti: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Fond solidarity Evropské unie: hodnocení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (hlasování)
  
6.10.Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou *** (hlasování)
  
6.12.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (hlasování)
  
6.13.Opravný rozpočet č. 4/2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky (hlasování)
  
6.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích (hlasování)
  
6.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (hlasování)
  
6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU na poskytnutí pomoci Německu (hlasování)
  
6.17.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 (hlasování)
  
6.18.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (hlasování)
  
6.19.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.20.Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (hlasování)
  
6.21.Situace v Itálii po zemětřeseních (hlasování)
  
6.22.Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (hlasování)
  
6.23.Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (hlasování)
  
6.24.Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)
  
6.25.Přístup k energii v rozvojových zemích (hlasování)
  
6.26.Využívání řízení o evropském platebním rozkazu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Předložení dokumentů
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (177 kb) Prezenční listina (59 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2024 kb) 
 
Zápis (75 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (35 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (74 kb) 
 
Zápis (248 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (555 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1539 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí