Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 1. december 2016 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance (forhandling)
 3.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Højtideligt møde - Tunesien
 6.Afstemningstid
  
6.1.Fastsættelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Aftalen mellem EU og Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Aftalen mellem EU og Mikronesien om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Aftalen mellem EU og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.7.Aftalen mellem EU og Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.8.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.9.Udtalelse fra Domstolen om traktatforeneligheden af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser (afstemning)
  
6.10.Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.11.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana *** (afstemning)
  
6.12.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (afstemning)
  
6.13.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål og reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger (afstemning)
  
6.14.Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse om egne indtægter (afstemning)
  
6.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (afstemning)
  
6.16.Ændringsbudget nr. 6/2016, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (afstemning)
  
6.17.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (afstemning)
  
6.18.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (afstemning)
  
6.19.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud i 2017-budgettet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.20.Budgetproceduren 2017 – fælles udkast (afstemning)
  
6.21.Situationen i Italien efter jordskælvene (afstemning)
  
6.22.Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (afstemning)
  
6.23.Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (afstemning)
  
6.24.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  
6.25.Adgang til energi i udviklingslandene (afstemning)
  
6.26.Anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Modtagne dokumenter
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2024 kb) 
 
Protokol (73 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (36 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (82 kb) 
 
Protokol (255 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (537 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1381 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik