Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (arutelu)
 3.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Pidulik istung – Tuneesia
 6.Hääletused
  6.1.Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Kohaldamiskuupäev: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.ELi ja Saalomoni Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.ELi ja Mikroneesia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.ELi ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.ELi ja Marshalli Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.9.Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
  6.10.USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.11.Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel *** (hääletus)
  6.12.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal (hääletus)
  6.13.Paranduseelarve projekt nr 4/2016: assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist (hääletus)
  6.14.Paranduseelarve projekt nr 5/2016: Omavahendeid käsitleva otsuse rakendamine (hääletus)
  6.15.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Saksamaale (hääletus)
  6.16.Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (hääletus)
  6.17.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal (hääletus)
  6.18.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga (hääletus)
  6.19.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.20.2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (hääletus)
  6.21.Olukord Itaalias pärast maavärinaid (hääletus)
  6.22.Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (hääletus)
  6.23.Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (hääletus)
  6.24.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  6.25.Energia kättesaadavus arengumaades (hääletus)
  6.26.Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2024 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (33 kb) Nimelise hääletuse tulemused (78 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (528 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1465 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika