Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2016 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjuminen (keskustelu)
 3.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Juhlaistunto - Tunisia
 6.Äänestykset
  6.1.Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Soveltamispäivä: vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.5.EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.6.EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.7.EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.8.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.9.Tuomioistuimen lausunto siitä, onko Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta yhteensopiva perussopimusten kanssa (äänestys)
  6.10.Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.11.EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  6.12.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 (äänestys)
  6.13.Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (äänestys)
  6.14.Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano (äänestys)
  6.15.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)
  6.16.Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (äänestys)
  6.17.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 (äänestys)
  6.18.Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (äänestys)
  6.19.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2017 talousarviosta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.20.Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (äänestys)
  6.21.Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (äänestys)
  6.22.Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (äänestys)
  6.23.Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (äänestys)
  6.24.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)
  6.25.Energian saatavuus kehitysmaissa (äänestys)
  6.26.Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestykset (2024 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (37 kb) Nimenhuutoäänestykset (88 kb) 
 
Pöytäkirja (246 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (529 kb) Nimenhuutoäänestykset (1471 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö