Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (diskusijos)
 3.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Iškilmingas posėdis. Tunisas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, kiek tai susiję su jų taikymo pradžios data ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.ES ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.ES ir Saliamono Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.ES ir Mikronezijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.ES ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.ES ir Maršalo Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.9.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)
  6.10.JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.11.Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  6.12.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2016 m. (balsavimas)
  6.13.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą (balsavimas)
  6.14.2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų išteklių įgyvendinimas (balsavimas)
  6.15.ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)
  6.16.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (balsavimas)
  6.17.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (balsavimas)
  6.18.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (balsavimas)
  6.19.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2017 m. biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.20.2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (balsavimas)
  6.21.Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (balsavimas)
  6.22.Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (balsavimas)
  6.23.Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (balsavimas)
  6.24.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  6.25.Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (balsavimas)
  6.26.Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Gauti dokumentai
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 11.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 13.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (177 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (59 kb)    Vardinis balsavimas (2024 kb) 
 
Protokolas (75 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (44 kb) Vardinis balsavimas (156 kb) 
 
Protokolas (253 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (537 kb) Vardinis balsavimas (1454 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika