Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2016 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, u forom oħra ta' intolleranza (dibattitu)
 3.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Seduta solenni - It-Tuneżija
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Data ta’ applikazzjoni: Dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Ftehim UE-Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Ftehim UE-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Ftehim UE-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Ftehim UE-Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Ftehim UE-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (votazzjoni)
  
6.10.Ftehim US-UE dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta ma' reati kriminali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim UE-Ghana *** (votazzjoni)
  
6.12.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (votazzjoni)
  
6.13.Abbozz ta' baġit Emendatorju Nru 4/2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u siġurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn (votazzjoni)
  
6.14.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji (votazzjoni)
  
6.15.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)
  
6.16.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)
  
6.17.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (votazzjoni)
  
6.18.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)
  
6.19.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit għall-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.20.Proċedura baġitarja 2017: abbozz konġunt (votazzjoni)
  
6.21.Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti (votazzjoni)
  
6.22.Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (votazzjoni)
  
6.23.Ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (votazzjoni)
  
6.24.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  
6.25.L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
  
6.26.L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Dokumenti mressqa
 10.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (179 kb) Reġistru tal-attendenza (59 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2024 kb) 
 
Minuti (75 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (34 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (84 kb) 
 
Minuti (259 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (550 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1471 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza