Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (debat)
 3.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Plechtige vergadering - Tunesië
 6.Stemmingen
  
6.1.Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (stemming)
  
6.10.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** (stemming)
  
6.12.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (stemming)
  
6.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (stemming)
  
6.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen (stemming)
  
6.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland (stemming)
  
6.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland (stemming)
  
6.17.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (stemming)
  
6.18.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid (stemming)
  
6.19.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.20.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst (stemming)
  
6.21.De situatie in Italië na de aardbevingen (stemming)
  
6.22.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (stemming)
  
6.23.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (stemming)
  
6.24.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
6.25.Toegang tot energie in ontwikkelingslanden (stemming)
  
6.26.De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Ingekomen stukken
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (177 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2024 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (34 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (75 kb) 
 
Notulen (256 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (541 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1465 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid