Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (debata)
 3.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Uroczyste posiedzenie - Tunezja
 6.Głosowanie
  
6.1.Zmiana unijnego kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Data rozpoczęcia stosowania: dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Umowa między Unią Europejską a Mikronezją dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgdoności z Traktatami umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (głosowanie)
  
6.10.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana *** (głosowanie)
  
6.12.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. (głosowanie)
  
6.13.Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2016: Aktualizacja środków w celu uwzględnienia ostatnich wydarzeń w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, obniżenia środków na płatności i środków na zobowiązania (głosowanie)
  
6.14.Projekt budżetu korygującego nr 5/2016 - wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych (głosowanie)
  
6.15.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (głosowanie)
  
6.16.Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2016 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Niemcom (głosowanie)
  
6.17.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (głosowanie)
  
6.18.Uruchomienie instrumentu elastyczności do celów finansowania natychmiastowych środków budżetowych z myślą o reagowaniu na obecny kryzys związany z migrantami, uchodźcami i bezpieczeństwem (głosowanie)
  
6.19.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.20.Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny (głosowanie)
  
6.21.Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (głosowanie)
  
6.22.Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (głosowanie)
  
6.23.Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (głosowanie)
  
6.24.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  
6.25.Dostęp do energii w krajach rozwijających się (głosowanie)
  
6.26.Stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Składanie dokumentów
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (175 kb) Lista obecności (59 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2024 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (34 kb) Wyniki głosowań imiennych (78 kb) 
 
Protokół (257 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (547 kb) Wyniki głosowań imiennych (1461 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności