Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava)
 3.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Slávnostná schôdza – Tunisko
 6.Hlasovanie
  6.1.Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.8.Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.9.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (hlasovanie)
  6.10.Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.11.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou *** (hlasovanie)
  6.12.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (hlasovanie)
  6.13.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (hlasovanie)
  6.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (hlasovanie)
  6.15.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)
  6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie)
  6.17.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (hlasovanie)
  6.18.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (hlasovanie)
  6.19.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.20.Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (hlasovanie)
  6.21.Situácia v Taliansku po zemetraseniach (hlasovanie)
  6.22.Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (hlasovanie)
  6.23.Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (hlasovanie)
  6.24.Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  6.25.Prístup k energii v rozvojových krajinách (hlasovanie)
  6.26.Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Predloženie dokumentov
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (176 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Hlasovania podľa mien (2024 kb) 
 
Zápisnica (75 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (34 kb) Hlasovania podľa mien (84 kb) 
 
Zápisnica (253 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (544 kb) Hlasovania podľa mien (1438 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia