Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 1. december 2016 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Boj proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti (razprava)
 3.Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 4.Sestava Parlamenta
 5.Slavnostna seja - Tunizija
 6.Čas glasovanja
  6.1.Carinski zakonik Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Datum začetka uporabe: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med EU in Kiribatijem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sporazum med EU in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Sporazum med EU in Mikronezijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Sporazum med EU in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Sporazum med EU in Marshallovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o zaščiti osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (glasovanje)
  6.10.Sporazum med ZDA in EU o varstvu osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Vmesni Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Gano *** (glasovanje)
  6.12.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2016 (glasovanje)
  6.13.Predlog spremembe proračuna št. 4/2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (glasovanje)
  6.14.Predlog spremembe proračuna št.5/2016: Izvajanje skepa o lastnih sredstvih (glasovanje)
  6.15.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)
  6.16.Predlog spremembe proračuna št. 6/2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (glasovanje)
  6.17.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 (glasovanje)
  6.18.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize (glasovanje)
  6.19.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru proračuna za leto 2017 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.20.Proračunski postopek za leto 2017: skupni predlog (glasovanje)
  6.21.Razmere v Italiji po potresih (glasovanje)
  6.22.Izjave o interesih komisarjev – smernice (glasovanje)
  6.23.Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju (glasovanje)
  6.24.Razmere v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
  6.25.Dostop do energije v državah v razvoju (glasovanje)
  6.26.Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Predložitev dokumentov
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (174 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Poimensko glasovanje (2024 kb) 
 
Zapisnik (74 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (33 kb) Poimensko glasovanje (82 kb) 
 
Zapisnik (244 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (530 kb) Poimensko glasovanje (1463 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov