Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans (debatt)
 3.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Högtidligt möte - Tunisien
 6.Omröstning
  6.1.En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Tillämpningsdag: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.8.Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.9.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (omröstning)
  6.10.Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.11.Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap *** (omröstning)
  6.12.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 (omröstning)
  6.13.Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden (omröstning)
  6.14.Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel (omröstning)
  6.15.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (omröstning)
  6.16.Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (omröstning)
  6.17.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (omröstning)
  6.18.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (omröstning)
  6.19.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.20.Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (omröstning)
  6.21.Situationen i Italien efter jordskalven (omröstning)
  6.22.Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (omröstning)
  6.23.Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (omröstning)
  6.24.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  6.25.Tillgång till energi i utvecklingsländer (omröstning)
  6.26.Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Inkomna dokument
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (178 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (2024 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (45 kb) Omröstningar med namnupprop (73 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (533 kb) Omröstningar med namnupprop (1468 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy