Index 
Jegyzőkönyv
PDF 258kWORD 74k
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia, a szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem (vita)
 3.A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzet (vita)
 4.A Parlament tagjai
 5.Ünnepélyes ülés – Tunézia
 6.Szavazások órája
  
6.1.Uniós Vámkódex: az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az alkalmazás kezdőnapja a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokra vonatkozóan ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.3.EU–Kiribati-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.4.EU−Salamon-szigetek-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.5.EU−Mikronézia-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.6.EU–Tuvalu-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.7.EU–Marshall-szigetek-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.8.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: értékelés (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény (szavazás)
  
6.10.USA−EU-megállapodás a bűncselekményekkel kapcsolatban a személyes adatok védelméről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.11.EU‒Ghána átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  
6.12.A rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevétele (szavazás)
  
6.13.4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az előirányzatok aktualizálása a migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (szavazás)
  
6.14.5/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A saját forrásokról szóló határozat végrehajtása (szavazás)
  
6.15.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Németországnak szóló segítségnyújtás céljából (szavazás)
  
6.16.6/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az EU Szolidaritási Alapjának a Németországnak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kíséri (szavazás)
  
6.17.A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevétele (szavazás)
  
6.18.A Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migráns-, menekült- és biztonsági válság kezelése céljából meghozandó azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására vonatkozó igénybevétele (szavazás)
  
6.19.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2017. évi költségvetésből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.20.2017-es költségvetési eljárás: közös szöveg (szavazás)
  
6.21.A földrengések utáni olaszországi helyzet (szavazás)
  
6.22.A biztosok érdekeltségi nyilatkozatai – Irányelvek (szavazás)
  
6.23.A tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősség, kártérítés és pénzügyi biztosítékok (szavazás)
  
6.24.A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzet (szavazás)
  
6.25.Hozzáférés az energiához a fejlődő országokban (szavazás)
  
6.26.Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazása (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 11.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülések időpontja
 13.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia, a szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia, a szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou és Georgios Epitideios.

Felszólal: Seán Kelly és Marek Jurek a „catch the eye” eljárásról (Az elnök pontosítással szolgál).

Felszólal: Julian King.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Ivan Korčok.

A vitát berekesztik.


3. A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzet (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes és Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock és Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda és Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans és Ivan Jakovčić, a Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.1-i jegyzőkönyv, 6.24. pont .


4. A Parlament tagjai

Ernest Maragall írásban közölte, hogy 2016. december 31-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.

(Az ülést 10.45-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

5. Ünnepélyes ülés – Tunézia

A Parlament 11.00 és 11.30 óra között Béji Caïd Essebsi, a Tunéziai Köztársaság elnökének beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.

°
° ° °

Felszólal: Ana Gomes, a szíriai helyzetről, Janice Atkinson a rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemről szóló vita lefolytatásáról, Doru-Claudian Frunzulică, Románia december 1-jei nemzeti ünnepének megünnepléséről, Marek Jurek, a kubai helyzetről, és Seb Dance, az AIDS elleni küzdelem világnapjáról.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Uniós Vámkódex: az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Maria Grapini az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0457)


6.2. Az alkalmazás kezdőnapja a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokra vonatkozóan ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkalmazása kezdőnapjának tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0458)


6.3. EU–Kiribati-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Kiribati Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0459)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.4. EU−Salamon-szigetek-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0460)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.5. EU−Mikronézia-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Mikronéziai Szövetségi Államok közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0461)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.6. EU–Tuvalu-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Tuvalu közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0462)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.7. EU–Marshall-szigetek-megállapodás a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0463)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.8. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: értékelés (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról: értékelés [2016/2045(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0464)


6.9. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Állásfoglalási indítvány benyújtotta Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström és Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Állásfoglalási indítványok B8-1304/2016 és B8-1305/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-1304/2016

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-1305/2016

Elutasítva


6.10. USA−EU-megállapodás a bűncselekményekkel kapcsolatban a személyes adatok védelméről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jan Philipp Albrecht az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0465)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.11. EU‒Ghána átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0466)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.12. A rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevétele (szavazás)

Jelentés a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0467)


6.13. 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az előirányzatok aktualizálása a migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények figyelembevétele céljából, kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 4/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: A migrációs és a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos legutóbbi fejlemények, a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok globális átcsoportosítás eredményeképpen bekövetkező csökkentése, az ESBA meghosszabbítása, a Frontex személyzeti létszámterve módosítása és a bevételi előirányzatok aktualizálása megjelenítésének érdekében (saját források) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0468)


6.14. 5/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A saját forrásokról szóló határozat végrehajtása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 5/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: A saját forrásokról szóló 2014/335/EU határozat végrehajtása a megerősítési folyamat lezárását és a határozat 2016. október 1-jei hatálybalépését követően [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0469)


6.15. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Németországnak szóló segítségnyújtás céljából (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Németországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0470)


6.16. 6/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az EU Szolidaritási Alapjának a Németországnak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kíséri (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó 6/2016. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Németországnak szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0471)


6.17. A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevétele (szavazás)

Jelentés a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0472)


6.18. A Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migráns-, menekült- és biztonsági válság kezelése céljából meghozandó azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására vonatkozó igénybevétele (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migráns-, menekült- és biztonsági válság kezelése céljából meghozandó azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0473)


6.19. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2017. évi költségvetésből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0474)


6.20. 2017-es költségvetési eljárás: közös szöveg (szavazás)

Jelentés a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: Jens Geier és Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Minősített többség szükséges a közös szöveg elutasításához.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0475)

Felszólalások

Indrek Tarand (előadó), aki az alábbi technikai módosítást javasolja az I. szakaszba (Európai Parlament – Szervezeti felépítés):

A 2015-ös költségvetés 1. oldalának alján szereplő megjegyzés visszavétele:

„Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.”

A 2017-es pénügyi évre szóló költségvetés aláírása előtt az elnök az alábbi nyilatkozatot teszi:

„A 2016. november 17-i egyeztető bizottsági ülésen elfogadott közös szöveget a Parlament és a Tanács is jóváhagyta. A költségvetési eljárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezajlott. A 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás tehát lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2017. évi költségvetése véglegesen elfogadásra került.”


6.21. A földrengések utáni olaszországi helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 és B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-1284/2016

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1285/2016

(amely a B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 és B8-1296/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda és Franc Bogovič, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula és Victor Boştinaru, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini és Eleonora Evi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0476)


6.22. A biztosok érdekeltségi nyilatkozatai – Irányelvek (szavazás)

Jelentés a biztosok pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatairól – iránymutatások [2016/2080(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0477)


6.23. A tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősség, kártérítés és pénzügyi biztosítékok (szavazás)

Jelentés a tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősségről, kártérítésről és pénzügyi biztosítékokról [2015/2352(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0478)


6.24. A Kongói Demokratikus Köztársaságban fennálló helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 és B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-1310/2016

(amely a B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 és B8-1324/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská és Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi és Eric Andrieu, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoés Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes és Josep-Maria Terricabras, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0479)

(A B8-1315/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.25. Hozzáférés az energiához a fejlődő országokban (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000134/2016) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fejlődő országokban az energiához való hozzáférés (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

A vita időpontja: 2016. november 24. (2016.11.24-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Állásfoglalási indítvány B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0480)


6.26. Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazása (szavazás)

Jelentés az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazásáról [2016/2011(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0481)

ELNÖKÖL: David-Maria SASSOLI
alelnök


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Salvatore Cicu-jelentés - A8-0341/2016
Seán Kelly

A földrengések utáni olaszországi helyzet - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Kostas Chrysogonos-jelentés - A8-0308/2016
Seán Kelly

Hozzáférés az energiához a fejlődő országokban - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Nicola Caputo közli, hogy nem működött a szavazógépe a Jens Geier-jelentésről - A8-0346/2016 folytatott szavazás során.


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a vadászat társadalmi-környezeti fontosságáról (B8-1183/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az elzászi mezei hörcsög megmentéséről (B8-1216/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a tőkehiányos bankok mindenfajta osztalékfizetésének megtiltásáról (B8-1217/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn és Jean-François Jalkh. Állásfoglalási indítvány az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciáról (B8-1218/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a reformtámogató programról és a tagállamok részvételéről (B8-1219/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a Bizottság beavatkozásáról (B8-1221/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemről (B8-1222/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Bernard Monot. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió Oroszországi Föderáció elleni gazdasági szankcióinak feloldásáról (B8-1223/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Dominique Bilde és Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a vakok és látássérültek támogatásáról (B8-1225/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az uniós tagállamok gazdasági fejlődésében mutatkozó különbségekről (B8-1236/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a széntüzelésű erőművek kibocsátásáról (B8-1242/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois és Marine Le Pen. Állásfoglalási indítvány a migránsok Unión belüli áthelyezésének mechanizmusáról (B8-1243/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány ellenőrzési mechanizmusok létrehozásáról az úgynevezett innovatív kezdő vállalkozások valóban hatékonyabbá tétele érdekében az innovációs és a digitális ágazatban (B8-1244/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kiskorúak eltűnésének megakadályozását célzó védelméről (B8-1245/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Konstantinos Papadakis és Sotirios Zarianopoulos. Állásfoglalási indítvány a lakó- és nyaralóházak elárverezésének tilalmáról és a súlyosan eladósodott munkavállalói rétegek mentesítéséről (B8-1248/2016)

utalva

illetékes :

ECON


10. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottságokhoz való utalás módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

CONT bizottság

- Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: DEVE
vélemény: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE bizottság

- Az EU és Törökország közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését és a vámunió modernizálását célzó új kereskedelmi keret felé (2016/2031(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AFET, EMPL, LIBE


11. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


12. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. december 12–15.


13. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat