Indiċi 
Minuti
PDF 259kWORD 75k
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2016 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, u forom oħra ta' intolleranza (dibattitu)
 3.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Seduta solenni - It-Tuneżija
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Data ta’ applikazzjoni: Dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim UE-Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Ftehim UE-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Ftehim UE-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.Ftehim UE-Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.Ftehim UE-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.8.Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.9.Opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (votazzjoni)
  6.10.Ftehim US-UE dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta ma' reati kriminali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.11.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim UE-Ghana *** (votazzjoni)
  6.12.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (votazzjoni)
  6.13.Abbozz ta' baġit Emendatorju Nru 4/2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u siġurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn (votazzjoni)
  6.14.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji (votazzjoni)
  6.15.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)
  6.16.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)
  6.17.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (votazzjoni)
  6.18.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)
  6.19.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit għall-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.20.Proċedura baġitarja 2017: abbozz konġunt (votazzjoni)
  6.21.Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti (votazzjoni)
  6.22.Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (votazzjoni)
  6.23.Ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (votazzjoni)
  6.24.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  6.25.L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
  6.26.L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Dokumenti mressqa
 10.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, u forom oħra ta' intolleranza (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, u forom oħra ta' intolleranza (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill) u Julian King (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Kristina Winberg f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor u Cécile Kashetu Kyenge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Seán Kelly u Marek Jurek dwar il-proċedura "catch the eye" (Il-Président għamlet xi preċiżjonijiet).

Intervent ta': Julian King.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Intervent ta': Ivan Korčok.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda u Cécile Kashetu Kyenge.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes u Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Rolandas Paksas, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo u Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock u Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda u Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans u Ivan Jakovčić, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward u Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.24 tal-Minuti ta' 1.12.2016.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ernest Maragall avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 31 ta' Diċembru 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta solenni: 10.45.)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

5. Seduta solenni - It-Tuneżija

Mill-11.00 sal-11.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Béji Caïd Essebsi, President tar-Repubblika tat-Tuneżija.

°
° ° °

Interventi ta': Ana Gomes, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja, Janice Atkinson, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu dwar Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, u forom oħra ta' intolleranza, Doru-Claudian Frunzulică, dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Nazzjonali tar-Rumanija fl-1 ta' Diċembru li ġej, Marek Jurek, dwar is-sitwazzjoni f'Kuba, u Seb Dance, dwar il-Jum Dinji kontra l-AIDS.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

__[A200949]__ għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0457)


6.2. Data ta’ applikazzjoni: Dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni tiegħu [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0458)


6.3. Ftehim UE-Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0459)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.4. Ftehim UE-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0460)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.5. Ftehim UE-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Federali tal-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0461)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.6. Ftehim UE-Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0462)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.7. Ftehim UE-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0463)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.8. Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni [2016/2045(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0464)


6.9. Opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, b'konformità mal-Artikolu 108(6) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar it-talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-ftehim propost bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström u Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, b'konformità mal-Artikolu 108(6) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar it-talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1304/2016 u B8-1305/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1304/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1305/2016

Rifjut


6.10. Ftehim US-UE dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta ma' reati kriminali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Jan Philipp Albrecht għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0465)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.11. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim UE-Ghana *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika interim bejn il-Ghana, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0466)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.12. Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0467)


6.13. Abbozz ta' baġit Emendatorju Nru 4/2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u siġurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u sigurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn bħala riżultat tat-Trasferiment Globali, l-estensjoni tal-FEIS, modifikazzjoni tal-pjan ta' stabbiliment tal-persunal tal-Frontex u aġġornament tal-approprazzjonijiet ta' dħul (Riżorsi proprji) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0468)


6.14. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji Nru 2014/335/UE wara l-għeluq tal-proċess ta' ratifika u d-dħul fis-seħħ tagħha fl-1 ta' Ottubru 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu assistenza lil Ġermanja [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0470)


6.16. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Ġermanja [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0473)


6.19. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit għall-2017 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0474)


6.20. Proċedura baġitarja 2017: abbozz konġunt (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz konġunt tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni Baġitarja. Rapporteurs: Jens Geier u Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut tal-abbozz konġuntn)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0475)

Interventi

Indrek Tarand (rapporteur) ippropona l-emenda teknika li ġejja għat-Taqsima I (Parlament Ewropew - Organigramma):

Introduzzjoni mill-ġdid tan-nota f'qiegħ il-paġna 1 li kienet inkluża fil-Baġit 2015:

"Li minnhom tliet promozzjonijiet "ad personam" (tliet AD 14 għal AD 15) ingħataw f'każijiet eċċezzjonali bil-mertu tal-uffiċjali."

Qabel ma ffirma l-baġit għas-sena finanzjarja 2017, il-President għamel id-dikjarazzjoni li ġejja:

"It-test konġunt milħuq fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fis-17 ta' Novembru 2016 ġie approvata kemm mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill. Il-proċedura baġitarja ġiet implimentata skont l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-proċedura baġitarja għas-sena finanzjarja 2017 tista' titqies li hija magħluqa. Jien niddikjara li l-baġit tal-UE għas-sena finanzjarja 2017 ġie adottat b'mod definittiv."


6.21. Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 u B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-1284/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1285/2016

(flok B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 u B8-1296/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda u Franc Bogovič, f'isem il-Grupp PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula u Victor Boştinaru, f'isem il-Grupp S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u Eleonora Evi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0476)


6.22. Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (votazzjoni)

Rapport dwar id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - linji gwida [2016/2080(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0477)


6.23. Ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (votazzjoni)

rapport dwar ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore [2015/2352(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0478)


6.24. Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 u B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1310/2016

(flok B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 u B8-1324/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská u Teresa Jiménez-Becerril Barrio, f'isem il-Grupp PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi u Eric Andrieu, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittou Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk u Pavel Telička, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes u Josep-Maria Terricabras, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0479)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1315/2016 iddekadiet.)


6.25. L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000134/2016) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2016 (punt 12 tal-Minuti ta' 24.11.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0480)


6.26. L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Proċedura għal Ordni ta' Ħlas Ewropea [2016/2011(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0481)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Rapport Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Nicola Caputo informa li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma kienx ħadem waqt il-votazzjoni għar-rapport Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Dokumenti mressqa

Il-Membri ressqu d-dokumenti segwenti:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza soċjoambjentali tal-kaċċa (B8-1183/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-ħamster Ewropew tal-Alsace (B8-1216/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni ta' kull pagament ta' dividendi minn banek sottokapitalizzati (B8-1217/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn u Jean-François Jalkh. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi (B8-1218/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm ta' appoġġ għar-riformi u l-involviment tal-Istati Membri (B8-1219/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-indħil min-naħa tal-Kummissjoni (B8-1221/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel (B8-1222/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Bernard Monot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tneħħija tas-sanzjonijiet ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea kontra l-Federazzjoni Russa (B8-1223/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde u Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-appoġġ għall-persuni għomja u b'vista batuta (B8-1225/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inugwaljanzi fl-iżvilupp ekonomiku bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B8-1236/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-emissjonijiet tal-impjanti elettriċi tal-faħam (B8-1242/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni tal-migranti (B8-1243/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' kontroll sabiex in-negozji l-ġodda hekk imsejħa innovattivi fis-settur tal-innovazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni jkunu effikaċi b'mod reali (B8-1244/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-minorenni biex jiġi evitat l-għajbien tagħhom (B8-1245/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Konstantinos Papadakis u Sotirios Zarianopoulos. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-bejgħ bl-irkant ta' djar residenzjali u ta' villeġġjatura u t-tnaqqis fil-piż fuq il-klassi tal-ħaddiema b'ħafna dejn (B8-1248/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON


10. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CONT

- Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli : DEVE
opinjoni: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

Kumitat LIBE

- Lejn qafas kummerċjali ġdid bejn l-UE u t-Turkija biex jissaħħu r-relazzjonijiet kummerċjali bilaterali u tiġi mmodernizzata l-Unjoni Doganali (2016/2031(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli : INTA
opinjoni: AFET, EMPL, LIBE


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


12. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 sad-data 15 ta' Diċembru 2016.


13. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Avviż legali - Politika tal-privatezza