Index 
Proces-verbal
PDF 254kWORD 74k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță (dezbatere)
 3.Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)
 4.Componența Parlamentului
 5.Ședință solemnă - Tunisia
 6.Votare
  6.1.Codul vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Acordul UE-Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Acordul UE-Insulele Solomon privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Acordul UE-Micronezia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Acordul UE-Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Acordul UE-Insulele Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: evaluare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.9.Avizul Curții de Justiție referitor la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (vot)
  6.10.Acordul UE-SUA privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.11.Acordul de parteneriat economic preliminar UE-Ghana *** (vot)
  6.12.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 (vot)
  6.13.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016: actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții din domeniul migrației și al securității, precum și reducerea creditelor de plată și de angajament (vot)
  6.14.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016: punerea în aplicare a Deciziei privind sistemul de resurse proprii (vot)
  6.15.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei (vot)
  6.16.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei (vot)
  6.17.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (vot)
  6.18.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea (vot)
  6.19.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului pentru 2017 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.20.Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget (vot)
  6.21.Situația din Italia după cutremure (vot)
  6.22.Declarațiile de interese ale comisarilor - Orientări (vot)
  6.23.Răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore (vot)
  6.24.Situația din Republica Democratică Congo (vot)
  6.25.Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (vot)
  6.26.Aplicarea procedurii europene de somație de plată (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Depunere de documente
 10.Decizii privind anumite documente
 11.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Seán Kelly și Marek Jurek cu privire la procedura "catch the eye" (președintele a oferit clarificări).

A intervenit Julian King.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Republica Democrată Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Republica Democrată Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda și Ivo Belet, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans și Ivan Jakovčić, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.24 al PV din 1.12.2016.


4. Componența Parlamentului

Ernest Maragall și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 31 decembrie 2016.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

(Ședința a fost suspendată la 10.45 în așteptarea ședinței solemne.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

5. Ședință solemnă - Tunisia

De la 11.00 la 11.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului Președintelui Republicii Tunisiene, Béji Caïd Essebsi.

°
° ° °

Au intervenit: Ana Gomes, cu privire la situația din Siria, Janice Atkinson, cu privire la conducerea dezbaterii privind combaterea rasismului, xenofobiei, homofobiei și a altor forme de intoleranță, Doru-Claudian Frunzulică, cu privire la sărbătorirea Zilei Naționale a României la 1 decembrie, Marek Jurek, cu privire la situația din Cuba, și Seb Dance, cu privire la Ziua Mondială de luptă împotriva SIDA.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Codul vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Maria Grapini a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0457)


6.2. Informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0458)


6.3. Acordul UE-Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0459)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.4. Acordul UE-Insulele Solomon privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Insulele Solomon privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0460)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.5. Acordul UE-Micronezia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Statele Federate ale Microneziei privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0461)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.6. Acordul UE-Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0462)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.7. Acordul UE-Insulele Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0463)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.8. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: evaluare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: o evaluare [2016/2045(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0464)


6.9. Avizul Curții de Justiție referitor la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Propunere de rezoluție depusă de Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström și Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Propuneri de rezoluții B8-1304/2016 și B8-1305/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1304/2016

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1305/2016

Respins


6.10. Acordul UE-SUA privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Jan Philipp Albrecht a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0465)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.11. Acordul de parteneriat economic preliminar UE-Ghana *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ghana, pe de altă parte [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0466)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.12. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0467)


6.13. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016: actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții din domeniul migrației și al securității, precum și reducerea creditelor de plată și de angajament (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții în ceea ce privește aspectele legate de migrație și securitate, reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament ca urmare a transferului global, prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), modificarea schemei de personal a agenției Frontex și actualizarea creditelor din venituri (resurse proprii) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0468)


6.14. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016: punerea în aplicare a Deciziei privind sistemul de resurse proprii (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: punerea în aplicare a Deciziei nr. 2014/335/UE privind resursele proprii ca urmare a încheierii procesului de ratificare și a intrării sale în vigoare la 1 octombrie 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0469)


6.15. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0470)


6.16. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Germaniei [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0471)


6.17. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0472)


6.18. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0473)


6.19. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului pentru 2017 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0474)


6.20. Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget (vot)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară. Raportori: Jens Geier și Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Majoritate calificată necesară pentru respingerea proiectului comun)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0475)

Intervenții

Indrek Tarand (raportor) a propus următoarea modificare tehnică la secțiunea I (Parlamentul European - Organigramă):

Reintroducerea notei de subsol de la pagina 1 referitoare la bugetul 2015:

„Dintre care 3 promovări ad personam (trei AD14 în AD15) acordate în cazuri excepționale unor funcționari merituoși.”

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2017, Președintele a făcut următoarea declarație:

„Textul comun la care s-a ajuns în comitetul de conciliere la 17 noiembrie 2016 a fost aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu. Procedura bugetară s-a desfășurat în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2017 poate fi considerată, prin urmare, încheiată. Declar bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 definitiv adoptat.“


6.21. Situația din Italia după cutremure (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 și B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1284/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1285/2016

(care înlocuiește B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 și B8-1296/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda și Franc Bogovič, în numele Grupului PPE;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans și Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0476)


6.22. Declarațiile de interese ale comisarilor - Orientări (vot)

Raport referitor la declarațiile de interese ale comisarilor - Orientări [2016/2080(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0477)


6.23. Răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore (vot)

Raport referitor la răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore [2015/2352(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situația din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 și B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1310/2016

(care înlocuiește B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 și B8-1324/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi și Eric Andrieu, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoși Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0479)

(Propunerea de rezoluție B8-1315/2016 a devenit caducă.)


6.25. Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000134/2016) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2016 (punctul 12 al PV din 24.11.2016).

Propunere de rezoluție B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0480)


6.26. Aplicarea procedurii europene de somație de plată (vot)

Raport referitor la aplicarea procedurii europene de somație de plată [2016/2011(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0481)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Situația din Italia după cutremure - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Raport Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

Nicola Caputo a anunțat că terminalul său de vot nu a funcționat în timpul votării raportului Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Depunere de documente

Au fost depuse de către deputați următoarele documente:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la importanța socioecologică a vânătorii (B8-1183/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea hârciogului (B8-1216/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția de a efectua plăți de dividende de către băncile care se confruntă cu un deficit de capital (B8-1217/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Propunere de rezoluție referitoare la rezistența la antibiotice (B8-1218/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la programul de sprijin pentru reforme și implicarea statelor membre (B8-1219/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la amestecul Comisiei în afacerile interne ale statelor membre (B8-1221/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea risipei alimentare (B8-1222/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Bernard Monot. Propunere de rezoluție referitoare la ridicarea sancțiunilor economice impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei (B8-1223/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere (B8-1225/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la inegalitățile în materie de dezvoltare economică dintre statele membre ale Uniunii Europene (B8-1236/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la emisiile centralelor pe cărbune (B8-1242/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois Marine Le Pen. Propunere de rezoluție referitoare la mecanismul de reinstalare a migranților (B8-1243/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unor mecanisme de control pentru eficientizarea efectivă a întreprinderilor nou-înființate („start-up-uri”) așa-zis inovatoare în sectorul inovării și digitalizării (B8-1244/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția minorilor pentru a evita dispariția lor (B8-1245/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Konstantinos Papadakis Sotirios Zarianopoulos. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția de a scoate la licitație locuințele principale și secundare și la reducerea sarcinilor lucrătorilor supraîndatorați (B8-1248/2016)

retrimis

fond :

ECON


10. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

CONT

- Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și înființarea Garanției FEDD și a Fondului de garantare al FEDD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
retrimis fond: : DEVE
aviz: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE

- Către un nou cadru comercial între UE și Turcia pentru consolidarea relațiilor comerciale bilaterale și modernizarea uniunii vamale UE-Turcia (2016/2031(INI))
retrimis fond: : INTA
aviz: AFET, EMPL, LIBE


11. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 12 și 15 decembrie 2016.


13. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Aviz juridic - Politica de confidențialitate