Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 30ής Νοεμβρίου 2016 και της 1ης Δεκεμβρίου 2016 εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Ernest Urtasun δηλώνει ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 30ής Νοεμβρίου 2016 αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται στον κατάλογο παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου