Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 30 november 2016 en 1 december 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Ernest Urtasun heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 30 november 2016 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Juridische mededeling - Privacybeleid