Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Pablo Zalba Bidegain διορίστηκε πρόεδρος του ιδρύματος Instituto de Crédito Oficial στην Ισπανία.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, αυτό το αξίωμα δεν είναι συμβατό με την ιδιότητα του βουλευτή του ΕΚ και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από τις 18 Νοεμβρίου 2016, ενημερώνει δε σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου