Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

4. Samenstelling Parlement

Pablo Zalba Bidegain is benoemd tot president van de Instituto de Crédito Oficial in Spanje.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Het stelt vast dat deze zetel met ingang van 18 november 2016 vacant is en stelt de bevoegde nationale autoriteiten hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid